Drop ACTA*

* ACTA er en international handelsaftale, der vil få vidtrækkende konsekvenser for internettet og vores rettigheder som brugere af det. Danmark underskrev ACTA d. 26. januar uden nogen forudgående demokratisk debat. Traktaten er dog endnu ikke ratificeret af EU Parlamentet. Der er altså stadig er tid til at forklare de folkevalgte hvorfor de bør stemme imod ACTA.

Hvad er der galt med ACTA?

 

Har du talt med din
Europaparlamentariker
i dag?*

* Før ACTA kan blive vedtaget, skal den først stemmes igennem Europaparlamentet, formentlig i juni 2012. Du kan derfor stadig nå at kontakte de danske europaparlamentarikere og argumentere for hvorfor de skal stemme nej til ACTA.

Hvem stemmer for ACTA?*

Tag kontakt!
Bendt Bendtsen
+3222845125
»Vi har brug for den globale antipirataftale ACTA. Et EU-nej vil sende et signal til kopister i Kina og øvrige lande om, at vi alligevel ikke mener beskyttelsen af virksomhedernes intellektuelle ejendomsret alvorligt.«
31/05/2012 Berlingske

Hvem vakler om ACTA?*

Tag kontakt!
Anna Rosbach
+3222845746

Hvem stemmer imod ACTA?*

Tag kontakt!
Anne E. Jensen
+3222845798
Tag kontakt!
Morten Løkkegaard
+3222845571
»Jeg vil følge sagen tæt gennem de næste par måneder, hvor vi i udvalget for International handel skal se ACTA nærmere i sømmene - og vælge enten at forkaste eller vedtage aftalen«
31/01/2012 på Facebook
Tag kontakt!
Jens Rohde
+3222845569
»Vi er på forhånd stærkt skeptiske overfor, om ACTA er et velegnet instrument i en moderne verden.«
30/01/2012 i Berlingske
»Jeg har i weekenden meddelt den danske regering ved handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og i aftes EU-kommissionen, at den liberale gruppe stemmer imod ACTA, når vi i juni skal til afstemning i Strasbourg«
25/04/2012 Information
Tag kontakt!
Margrete Auken
+3222845327
»Der er rigtig mange punkter i ACTA-traktaten, som vækker bekymring. Vi afventer en nærmere juridisk undersøgelse, men min fornemmelse siger mig, at jeg ikke vil kunne stemme for aftalen.«
04/02/2012 til Berlingske
Tag kontakt!
Ole Christensen
+3222845464
»Vi EU-Parlamentarikere har på nuværende tidspunkt ikke et ordentligt grundlag for at vurdere, hvilke konsekvenser ACTA-aftalen har for borgernes grundlæggende rettigheder. Processen har været ekstremt lukket og er kørt uden om centrale organisationer som WTO og FN. Det synes jeg er problematisk. Jeg mangler at blive overbevist om, at det er en god og forsvarlig aftale«
02/02/2012 via Email
Tag kontakt!
Dan Jørgensen
+3222845771
Tag kontakt!
Morten Messerschmidt
+3222845738
»Det er grundlæggende problematisk, at vi som parlamentarikere ikke har kunnet få fuldt kendskab til den indgåede aftale. Når det handler om den frie adgang til internettet og om grundlæggende ret til information samt ytringsfrihed, må der ikke kunne rejses spørgsmål. ACTA-forhandlingerne har været præget af hemmelighedskræmmeri ud over det sædvanlige og vi kan stadig ikke få fuldt overblik over, hvad der reelt er vedtaget. På den baggrund bør hverken EU eller Danmark indgå en aftale og ud fra det foreliggende vil jeg stemme nej til EU's tiltrædelse i EU-parlamentet.«
Tag kontakt!
Christel Schaldemose
+3222845491
»Som sagen forelægger nu vil jeg stemme nej til foreslaget, da hensynet til grundlæggende borgerrettigheder bør veje tungest.«
03/02/2012 via Email
Tag kontakt!
Søren Bo Søndergaard
+3222845152
»Det siger derfor sig selv, at jeg i de kommende måneder vil forstærke min indsats for at sikre, at et flertal I EU-parlamentet afviser denne aftale.«
Tag kontakt!
Britta Thomsen
+3222845452
»... det mindst lige så centralt at sikre, at borgernes grundlæggende rettigheder ikke krænkes, hvad enten der er tale om privatlivets fred eller ytringsfrihed. To af Europas bedste jurister fra Oxford Universitet er sat til at undersøge, om indholdet af ACTA er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt hvilke konsekvenser ACTA kan få for adgangen til medicin i udviklingslande. Begge jurister pegede på, at ACTA potentielt kan få store konsekvenser for frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, retten til en fair rettergang, retten til privatliv samt adgangen til billigere medicin i udviklingslande på grund af uklare definitioner og flertydige formuleringer i selve teksten.«
02/02/2012 via Email
Tag kontakt!
Emilie Turunen
+3222845403
» Den grønne gruppe, som SF sidder i, er ret kritiske overfor ACTA. Vi ser, hvad vi kan gøre.«
25/01/2012 på Facebook
Creative Commons License